Najważniejszy podręcznik do geografii

Podręczników do geografii dostępnych na rynku np. oblicza geografii 2 zakres rozszerzony jest multum. Jednak nie wszystkie z nich obejmują swoim zakresem podstawę programową, często też są to pozycje zawierające w sobie wiedzę ponadprogramową lub przeznaczone dla uczniów startujących w olimpiadach. Dlatego też, uważnie sprawdzajmy nazwy wymaganych przez szkoły podręczników, w trakcie kupowania, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień i strat gotówki. Do jednego z ważniejszych podręczników należą Oblicza geografii – jest to podręcznik do geografii dla szkół ponadgimnazjalnych. W wydaniu standardowym zawiera w sobie książkę z podstawowym zakresem wiedzy oraz atlas geograficzny. Z racji na to, cena za niego jest wyższa od innych podręczników do geografii – dostępny jest on jednak w komisach w formie używanej. Patrzmy jednak na daty wydania tegoż podręcznika, gdyż został on skierowany do produkcji w 2015 roku, a zatem jego wcześniejsze wersje są nieaktualne lub zawierają informacje przedawnione. 

Oblicza geografii nie należą do najdroższych podręczników – mimo posiadania w wersji podstawowej atlasu załączonego do podręcznika – cena za książkę jest w miarę przystępna. Pozwala to na zakupienie podręcznika w całkiem dobrym stanie. Oprócz tego, znany jest on jako jedno z lepszych wydań książkowych dla szkół ponadgimnazjalnych.

Okładka, która zachęca do zdobywania wiedzy

Już sama okładka Oblicz geografii przykuwa wzrok – jest ona starannie przemyślana, a dzięki nowoczesnej grafice i prostej formie przekazu – należy do jednej z lepszych okładek. Użycie fotografii na stronie okładkowej, zamiast standardowej jednolitej barwy kolorystycznej powoduje, iż podręcznik ten staje się atrakcyjny dla ucznia. Dostępny jest w 3 częściach, gdzie każda przypada na dany rok nauki w szkole ponadgimnazjalnej – dzięki temu informacje rozłożone są w sposób równorzędny i systematyczny, co ułatwia naukę. Uczeń nie zostanie zatem przytłoczony nagłą i dużą ilością wiedzy z danego zakresu. 

Oblicza geografii przedstawiają sobą zakres nauki z geografii społeczno-ekonomicznej, dzięki czemu nastolatek będzie w stanie przyswoić sobie podstawowe informacje na temat działania i funkcji ekonomii w świecie oraz społecznych uwarunkowań danych terenów świata. Poza tym, poprzez współpracę w trakcie lekcji z atlasem świata będzie w stanie zapoznać się z rozmieszczeniem krajów europejskich i innych, a także zebrać informacje na temat ludności, języka oraz głównych wyróżników danych państw. Oblicza geografii poza prezentowaniem suchych i podstawowych faktów zawierają w sobie liczne ciekawostki i informacje zachęcające ucznia do dalszego rozwijania wiedzy.

Główne wyróżniki podręcznika to:

  • rozbudowany atlas w zestawie z podręcznikiem
  • możliwość powtórki wiedzy z gimnazjum, dzięki rubryce na to pozwalającej
  • liczne ciekawostki i informacje ze świata rozbudzające zaciekawienie ucznia
  • uczy pracować z mapą